Jeden celok

Elektronický vysokofrekvenčný ponorný vibrátor betónu sa zabudovaným meničom je kompaktné zariadenie umožňujúce hutnenie veľkých objemov betónovej zmesi. Táto technika tvorí s meničom frekvencie a prívodný šnúrou jeden celok. Inovovaná vysokofrekvenčné hutniaca technika  RUNNER PLUS 52 so zabudovaným elektronickým meničom je určený do náročných prevádzkových podmienok.

Spracovanie betónu

Ponorný vibrátor betónu sa dodáva od dvoch značiek, tj. Enar  a HervisaPerles.
Obe skupiny sa delia na mechanické, napr. Perles CMP, aleboDingo.Pohon je od motora do kmitajúce hlavice zaistený ohybným hriadeľom. Druhou skupinou sú elektronické hutniacej techniky. Pozostávajú z rotačného meniča, napr.Perles CAF 140,prípadne EnarAFE.K tomuto meničmi sa pripája vlastný elektronický kmitajúce zariadenia s pripojovacou hadicou s dĺžkou zvyčajne 5 ma kmitajúce hlavicou.

Jeden celok
4 (80%)1