Voz môžete vrátiť pred ukončením zmluvy

Ide o predčasné ukončenie zmluvy a pobočka kde máte dohodnutý operativní lízing s vami vykoná finančné vyrovnanie. V prípade, že nie ste schopní splácať, máte možnosť vozidlo prípadne previesť na tretiu osobu. Ak vám bude vozidlo odcudzený je potrebné ihneď túto udalosť nahlásiť telefonicky alebo e-mailom pobočke, v ktorej máte vozidlo zapožičaný a tiež túto udalosť musíte bezodkladne oznámiť poisťovni. Do vyriešenia celého prípadu je zmluva aktívna a platná. Ukončenie zmluvy prebehne na základe potvrdenia o odložení prípadu vydaným Políciou ČR alebo inými orgánmi, po ktorom prebehne vyrovnanie s poisťovňou a dôjde k finančnému vyrovnaniu pobočky a klientom.

Potrebná oprava auta v zahraničí

V zahraničí sa vykonáva len neodkladnej opravy závad znemožňujúcich pokračovanie v jazde alebo porúch, u ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škody v prípade, že nebudú okamžite odstránené. Ihneď kontaktujte pobočku u ktorej máte dohodnutý operativní lízing ,ktorý, ak je to možné, zabezpečí bezhotovostné úhradu opravy prostredníctvom spriaznenej zahraničné spoločnosti. V krajinách, kde úhrada prostredníctvom takejto spoločnosti nie je možná, musíte náklady uhradiť sami a zaistiť, aby faktúry za opravy boli vystavené na pobočku, ktorý vám následne faktúru uhradí v slovenskej mene – prepočet kurzom NBS devízy stred platný ku dňu vystavenia faktúry.

Comments are closed.